Hit enter after type your search item
Wzy Word

HERE ARE THE WORLD'S NEWS

Thánh Lễ cầu nguyện trong cơ dịch bệnh Covit-19 – Giáo xứ Cẩm Giang – 2020

/
/
/
546 Views
imgLạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương…

source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar